Värikästä, vastuullista elämää jo yli 150 vuotta

Keravanjoen pieni vesimylly jauhoi pellavansiemeniä 1862. Samasta myllystä alkoi Tikkurilan tarina. Vernissa on vaihtunut maaliksi, mutta yrityksen pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat edelleen Vantaalla saman kosken partaalla.

Tikkurila on sekä paikallinen että kansainvälinen maalialan toimija. Ne eivät sulje toi­siaan pois, päinvastoin: ison toimijan testattu laatu yhdistyy paikalliseen joustavuu­teen. Missä tahansa toimimmekin, tärkein tavoitteemme on palvella kuluttajia, ammatti­laisia ja teollisuutta mahdollisimman hyvin.

Tikkurila-3

Tuotteiden tulee olla käyttäjäystävällisiä – niin kotiaan piristävälle kuluttajalle kuin vaativaa pintaa tekevälle ammattilaiselle. Loppukäyttäjien viesti on meille tärkeä ja kuuntelemme koko ajan, mitä kentällä tapahtuu ja mitä tuotteilta odotetaan. Olem­me valmiita myös vastaamaan. Siihen perustuu Tikkurilan pitkäjänteinen tuotekehi­tys- ja tutkimustyö, jossa hiomme jatkuvasti tuotteita, toimintamalleja ja palveluja.

Tikkurila tuo väriä elämään. Haluamme myös varmistaa, että tuotteemme ja rat­kaisumme ovat turvallisia sekä terveyden että ympäristön kannalta ja kestäviä koko käyttökohteen elinkaaren ajan. Tikkurila kantaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa huolella. Vastuullista toimintaa ei voi ulkoistaa eikä ympäristön hyvinvointia ostaa rahalla.

Tavoitteena hyvä käyttäjäkokemus

Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaaleja pintojen suojaamiseen ja kaunista­miseen. Palvelu on yksi tärkeimmistä tuotteistamme.

Tikkurila-2Hyvästäkin tuotteesta on hyötyä vain, kun se on valittu oikein ja sen käyttö osataan. Siksi haluamme varmistaa sekä kuluttajille että ammattilaisille toivotun lopputuloksen.

Tutkimus ja tuotekehitys on Tikkurilassa jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä, jossa ammattitaitoon yhdistyvät innovaatio, inspiraatio ja tekemisen ilo. Tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla parannamme aktiivisesti tuotteiden käyttö­ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia. Varmistamme myös, että tuotteemme täyttä­vät voimassa olevat säädökset ja normit. Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus.

Maalien ja pinnoitteiden tulee vastata jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuk­siin. Tuotekehityksessä ei riitä nykytilanteen tunnistaminen, vaan pitää katsoa roh­keasti myös tulevaisuuteen. Tällä periaatteella parannamme olemassa olevia tuotteita sekä kehitämme kokonaan uusia tuotteita ja toiminnallisuuksia.

Ympäristömme on yhteinen. Siksi tuotekehityksemme tähtää myös siihen, että maa­lien ja pinnoitteiden käyttäjät voivat tehdä helposti ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia valintoja. Tikkurilan Joker-maali sai vuonna 1997 EU:n ympäristömerkin ensimmäisenä tuotteena Suomessa. Nyt sadat tuotteemme ovat ympäristömerkittyjä. Lisäksi lähes sadalla Tikkurilan tuotteella on Avainlippu-tunnus merkkinä kotimaisuudesta.

www.tikkurila.fi