UPM BIOVERNO – SUOMALAINEN UUSIUTUVA DIESEL

Saimaan rannalla Lappeenrannassa sijaitsee pieneltä öljynjalostamolta näyttävä suomalainen biojalostamo – maailman ensimmäinen laatuaan. Puun pihkasta lähtöisin oleva mäntyöljy jalostuu laitoksen ainutlaatuisessa prosessissa uusiutuvaksi dieseliksi. UPM BioVernoksi ristitty polttoaine vähentää autoilun hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Se on suomalainen keksintö kuten mäntyöljykin – tuote ja sen valmistusprosessi on kehitetty UPM:n Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa.

Autoilijat tarvitsevat päästöjä vähentäviä polttoaineita, jotka sopivat sellaisenaan kaikkiin dieselautoihin. UPM BioVerno -diesel vähentää päästöjä merkittävästi ja on laadultaan perinteiseen dieseliin rinnastettava polttoaine. Sitä voi käyttää kaikissa dieselmoottoreissa – autoissa, busseissa tai rekoissa – muutoksitta.

UPM BioVerno on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen puupohjainen polttoaine. Mäntyöljyn käyttö raaka-aineena ei kilpaile ruoantuotannon kanssa eikä lisää metsähakkuita vaan puuta käytetään entistä tehokkaammin – vastuullisesti. UPM BioVerno on voittanut lukuisia palkintoja ja saanut tunnustusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Marraskuussa 2014 se sai Avainlippu-merkin.

UPM Lappeenrannan biojalostamon rakentamiseksi tehtiin yli 200 erilaista hankinta- ja urakkasopimusta, joista suomalaisen työn osuus oli erittäin suuri. Sen valmistuminen vaati tuhansia tunteja suunnittelua ja testaamista ja siinä yhdistyi osaamista kemian, prosessiteknologian, öljyn- ja puunjalostuksen aloilta. Samalla tehtiin teollista historiaa: yli 100 vuotta sitten Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa valmistettiin puisia lankarullia. Ylijääneistä sorvaustähteistä tehtiin sellua. Nyt sellun tähteistä valmistetaan uusiutuvaa dieseliä – 120 miljoonaa litraa vuodessa.

Biojalostamoon investoitiin 175 miljoonan euron lisäksi projektihenkilöstön, käyttöorganisaation ja koko biopolttoainetiimin työpanos tuotekehityksestä myyntiin, logistiikkaan ja liiketoiminnan kehitykseen. UPM Lappeenrannan biojalostamoa pyörittää 50 hengen työntekijäjoukko: käyttöinsinöörit, kunnossapitohenkilöstö ja prosessioperaattorit. Välillisesti biojalostamo työllistää lisäksi 150 henkilöä Suomessa. Ensimmäiset säiliöautot on jo lastattu kotimaisella UPM BioVernolla ja toimitettu asiakkaalle. Sieltä se päätyy perusteellisen testijakson jälkeen suomalaisen kuluttajan käyttöön, St1- ja ABC-asemille. Kun laitos on täydessä ajossa, Kaukaalta lähtee 10 säiliörekallista UPM BioVerno -dieseliä jakeluun joka päivä.

UPM BioVerno on testattu koemoottoreilla sekä Suomessa että Saksassa riippumattomissa tutkimuslaboratorioissa, sekä henkilöautotesteillä että raskaalla kalustolla. Pitkäkestoiset liikennekoeajot henkilöautoilla saatiin 2014 keväällä päätökseen. VTT:n kokeneet testikuljettajat ajoivat uusilla Volkswagen Golf 1.6.TDI -autoilla ja keräsivät neljällä autolla yhteensä 80 000 kilometrin aikana tietoja analysointia varten. Liikennekoeajot osoittivat saman mitä aiemmin tehdyt moottori- ja ajoneuvokokeetkin – uusiutuva diesel UPM BioVerno toimii täysin tavallisen dieselin tavoin.

EU:n tavoitteena on korvata uusiutuvalla energialla fossiilisia polttoaineita, vähentää riippuvuutta tuontiöljystä ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä puuta tehokkaasti mutta vastuullisesti uusiutuvan energian osuutta voidaan lisätä. UPM:n 175 miljoonan euron investointi on yksi harvoja teollisen mittakaavan investointeja tällä alueella ja luo uusia työpaikkoja Suomeen.

Me teemme työtä siksi, että pyörät pyörisivät Suomessa myös jatkossa – entistä puhtaammin.

www.upmbiopolttoaineet.fi

UPM Lappeenrannan biojalostamo käynnistyi